Po to istnieją dzisiejsze potężne systemy komputerowe, wszechświatowa sieć i obliczeniowa chmura – żeby odkrywać to, czego sami nie jesteśmy w stanie objąć na raz umysłem (albo wzrokiem). Rzeczy proste, ale niełatwe do zauważenia. Oto 16 zdjęć spośród prawie trzystu, jakie wybrało Google Zdjęcia po wpisaniu przeze mnie hasła “square”. Chodziło mi o zdjęcia kwadratowe, ale przeważająca większość selekcji obrazuje coś, co komputer zakwalifikował jako “rynek”.